Ashton Kutcher
Dec 2011

Even Ashton Kutcher dislikes SOPA

Tina Korbe Dec 22, 2011 7:20 PM

With good reason.